Burimi jonë ndodhet në një pozitë shumë të mirë:
Në mes të Zonës së mbrojtur natytore të Europës.