fbpx

BURIMI

Mësoni më shumë rreth Burimit Legjendar të Ujit Drini i Bardhe që buron nga Bjeshët.

Informacione të tjera

ZONA E MBROJTUR NATYRORE

Kjo Zonë i takon " Shitit të Gjelbërt të Europes" që është në mbrojttje të Uniionit Botëror.

Informacione të tjera

CILËSIA

Titullin "Ujë i përshtatshëm për ushqim të fëmijeve" e marrin shumë pak ujëra Minerale ne Botë. Spirit of Drini e gëzon këtë drejte.

Informacione të tjera

Spirit

Ne kemi gjithashtu një zemer për Botën dhe Njerëzimin.

Informacione të tjera

Shumëllojshmëria

Ne jemi krenar për Produktin dhe për Brendin tonë,i cili shumë shpejtë do të zotërojë Botën.

Informacione të tjera

NDËRMARRJA

Ndërmarrja Drini i Bardhe Sh.p.k. dhe Filozofia e saj.

Informacione të tjera

BROSHURA JONË

Informacione të tjera