fbpx

ZONA E MBROJTUR NATYRORE

BURIMI YNË GJINDET NË NJË POZITË SHUMË TË MIRË:
NË MES TË ZONËS SË MBROJUR NATYRORE EVROPIANE.

Kjo zonë e Mesdheut i takon “Brezit të Gjelbërt të Evropës” dhe është nën mbrojtje të Unionit Botëror për mbrojtjen e natyrës. Burimi ynë është një mrekulli e vërtetë e natyres.

NEVOJITEN 70 VJET PUNË E VESHTIRË NË BJESHKË , PËR TA MBUSHUR NJË SHISHE ME UJTË TONË MINERAL TË ÇMUAR.

Mesatarisht zgjat 70 vjet, derisa ujtë tonë pas kullimit përmes shtresave të shumta shkëmbore, të mbërrij filtrimin natyror përmes brendësisë së Bjeshkëve si dhe mineralizimin dhe ruajtjen në sipërfaqe. Nëpërmes kësaj ruajtje të gjatë në sistemin e shpellave të mëdha nëntoksore të botës krijohet mineralizimi harmonik i vlefshëm dhe e bënë ujin tonë të veçantë, të krahasueshëm me një verë të cilësisë së mirë. Përveç kësaj e merr pjesen natyrore të oksigjenit, i cili kujdeset posaqërisht për Freski-përjetim dhe aktivizim të trupit. Uji mbushet direkt në burim, dhe qëndron i paprekur – Ujë ruhet në shpella të Bjeshkëve dhe nuk e sheh driten. Për këtë është i pastër dhe i papërzier.