fbpx

Spirit

 

Njerëzit nga e gjithë bota dhe të gjitha kombësitë do ta duan llojin tonë, ngase ne e duam ujin dhe burimin tonë. Ne i duam Bjeshkët dhe kështjellat shkëmbore, në të cilat uji ynë pastrohet nga natyra, pasurohet me minerale me vlerë, filtrohet dhe ruhet. Ne e duam natyrën dhe punën tonë, ne i duam njerëzit. Ne e pëlqejmë cilësinë e pakompromis, e cila futet në secilën shishe të ujit tonë mineral. Dhe saktësisht njerëzit që do ta pinë, do ta ndjejnë. Ata do ta duan freskinë unike dhe shijen e mrekullueshme, unike – të butë të ujit tonë, pra do ta duan atë ashtu siç ne e bëjmë. Ky është “Spirit of Drini”.

I VETMI “SPIRIT OF DRINI”:
NE PO ASHTU KEMI NJË ZEMËR PËR BOTËN DHE NJERËZIT:

Ne, nga “Spirit of Drini” planifikojmë shumë në të ardhmen: Ne do të bëjmë shumë të mira, dhe do të angazhohemi për qëllime bamirëse dhe me dobi publike. Ne do të kontribuojmë në atë, që bota të jetë në një vend të mirë. Ne synojmë, që të punojmë kujdesshëm me institucione të përzgjedhura dhe të besueshme, dhe institucione globale. Ne e dimë se uji është pasuri e çmuar dhe e vlefshme e botës, dhe jo të gjithë njerëzit kanë qasje në të. Ne, nga “Spirit of Drini” jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë, e cila sjell veprimtarinë tonë si furnizues dhe mbushës të ujit. Ne e pranojmë këtë në të gjitha nivelet. Ju do të dëgjoni për ne.