fbpx

NDËRMARRJA

NDËRMARRJA DRINI I BARDHË SH.P.K DHE FILOZOFIA E TIJ.

Burimit Drini i Bardhë dhe përdorimi i tij, që disa dekada u është kushtuar vëmendje dhe kujdesje me shumë dashuri, kujdes dhe respekt të nevojshëm për natyrën e paprekur dhe me vetëdije ekologjike të shkëlqyer. I përket traditës sonë, që pastërtia unike dhe e paprekur e burimit të ujit, do të mbetet edhe për gjeneratat e ardhshme, dhe do t’i përdorë standardet më të larta në të gjitha nivelet. Natyrisht edhe në fabrikat tona të mbushjes, aty ku bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët tonë të aftë, kujdesen me plot dashuri dhe angazhim të madh për proceset e qeta të prodhimit dhe kontrollet e duhura për cilësi.

 

NË KUPTIMIN E VËRTETË TË FJALËS SHKËLQYESHËM: FABRIKA JONË
ME PAJISJET PËR MBUSHJE TË MODELIT MË TË MIRË.

Strukturat e prodhimit në Radac/Pejë – Novosellë, jo shumë larg nga burimi, i plotësojnë standardet më të larta të cilësisë në të gjitha nivelet. Pikërisht nga teknika e pastërtisë deri te kontrollimi. Ne i përkasim pakicës, të cilët disa herë janë certifikuar në ISO. Nga njëra anë fabrika jonë i ka marrë certifikimet e vlefshme nga ISO9001: 2008 dhe HACCP. Përveç kësaj është realizuar dhe kontrollimi i nevojshëm për ujin tonë dhe fabrikën e një kapaciteti absolut në këtë regjion, pikërisht nga Prof. Ing. M.Sc. E. Schnuse nga Gjermania, i cili vet disponon certifikimin ISO/IEC 17024. Kjo garanton cilësinë më të lartë.

Rregullisht kujdeset për analiza hidrologjike dhe kontrolle kimike, që uji ynë mineral të disponojë cilësi të jashtëzakonshme shishe për shishe, të cilën e karakterizon uji i burimit të malit të lartë.